Paslaugų kainoraštis

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-302 mėnesinis mokesčio dydis už mokslą muzikos mokykloje yra nustatytas:

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Atlyginimo dydis vienam mokiniui per mėnesį

1. Pradinio muzikinio ugdymo programa (1-4 kl.) 20 Eur
2. Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (5-8 kl.) 20 Eur
3. Neformaliojo ugdymo programa (ankstyvasis ugdymas) 5 Eur
4. Neformaliojo ugdymo programa (kryptingasis ugdymas):
4.1. Kryptingasis ugdymas be individualių pamokų 5 Eur
4.2. Kryptingasis ugdymas su viena individualia pamoka 10 Eur
5. Muzikinės saviraiškos ugdymo programa:
5.1. Muzikinės saviraiškos ugdymo programa be individualių pamokų 8 Eur
5.2. Muzikinės saviraiškos ugdymo programa su individualiomis pamokomis 18 Eur

 

 

Vadovaujantis Atlyginimo už Šiaulių Dainų muzikos mokykloje teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių Dainų muzikos mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-79 (1.3), mokestis mokamas kiekvieną mėnesį, tačiau tėvams pageidaujant mokestis gali būti mokamas kas pusmetį. 

  • Atlyginimas skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.
  • Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Atlyginimas nemokamas:

  • jei mokinys visą einamąjį mėnesį ar nepertraukiamai 4 savaites nelankė įstaigos dėl ligos ir pateikė gydytojo pažymą ar jos kopiją, ar tėvų prašymą.

Atlyginimas mažinamas 100 procentų (besimokantiems pradinio arba pagrindinio muzikinio ugdymo programose):

  • jei šeima gauna socialinę pašalpą (tėvai/globėjai turi mokyklos direktoriaus vardu parašyti prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą muzikos mokykloje ir pateikti Socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą arba patvirtintą jos kopiją, kad šeima gauna socialinę pašalpą).

 

Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis už mokslą skaičiuojamas bendra tvarka.

 

Už mokslą mokama pervedant pinigus į Šiaulių Dainų muzikos mokyklos sąskaitą:

Gavėjo pavadinimas: Šiaulių Dainų muzikos mokykla

Gavėjo sąskaita: LT074010044200897984

Gavėjo bankas: Luminor Bank AS

Gavėjo kodas: 191819380

Mokėjimo paskirtis: Mokinio(-ės) Vardas Pavardė Mokestis už mokslą

Informacija atnaujinta — 2019-10-18 | << ATGAL

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2020 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
NEĮGALIESIEMS