Teisės aktai

Šiaulių Dainų muzikos mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mokyklos nuostatais.

Švietimo įstatymas

Susitarimas dėl Lietuvos švietimo politikos

Kibertnetinio saugumo įstatymas

 

Šiaulių Dainų muzikos mokyklos direktoriaus patvirtintos Šiaulių Dainų muzikos mokyklos vidaus tvarkos:

Mokinių, jų tėvų (globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Šiaulių Dainų muzikos mokyklos darbuotojų metinio veiklos vertinimo ir vertinamojo pokalbio tvarkos aprašas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Šiaulių Dainų muzikos mokykloje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

Darbuotojų etikos kodeksas

Geros mokyklos koncepcija

Konfidencialios informacijos naudojimo, konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Darbuotojų turtinės atsakomybės ir žalos atlyginimo tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo Šiaulių Dainų muzikos mokykloje tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Finansų kontrolės taisyklės

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Nuotolinio darbo Šiaulių Dainų muzikos mokykloje tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės politika

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Mokytojų atestacijos tvarkos aprašas

Mokytojų darbo krūvio ir sandaros nustatymo tvarkos aprašas

 

 

Informacija atnaujinta — 2024-04-08 | << ATGAL

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2024 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
Accessibility