Paslaugų kainoraštis

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-302 mėnesinis mokesčio dydis už mokslą muzikos mokykloje yra nustatytas:

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Atlyginimo dydis vienam mokiniui per mėnesį

1. Pradinio muzikinio ugdymo programa (1-4 kl.) 20 Eur
2. Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (5-8 kl.) 20 Eur
3. Neformaliojo ugdymo programa (ankstyvasis ugdymas) 5 Eur
4. Neformaliojo ugdymo programa (kryptingasis ugdymas):
4.1. Kryptingasis ugdymas be individualių pamokų 5 Eur
4.2. Kryptingasis ugdymas su viena individualia pamoka 10 Eur
5. Muzikinės saviraiškos ugdymo programa:
5.1. Muzikinės saviraiškos ugdymo programa be individualių pamokų (folkloro ansamblis) 8 Eur
5.2. Muzikinės saviraiškos ugdymo programa su individualiomis pamokomis 18 Eur

 

 

  • Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį. Baigiantis finansiniams ir mokslo metams (gruodžio ir gegužės mėn.) atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį ir einamąjį mėnesį.
  • Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 15  dienos.

Atlyginimas nemokamas:

  • jei mokinys visą einamąjį mėnesį ar nepertraukiamai 4 savaites nelankė įstaigos dėl ligos ir pateikė gydytojo pažymą ar jos kopiją, ar tėvų prašymą.

Atlyginimas mažinamas 100 procentų:

  • jei šeima gauna socialinę pašalpą (tėvai/globėjai turi mokyklos direktoriaus vardu parašyti prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą muzikos mokykloje ir pateikti Socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą arba patvirtintą jos kopiją, kad šeima gauna socialinę pašalpą).
  • mokiniams, kuriems nustatytas neįgalumas (tėvai/globėjai turi mokyklos direktoriaus vardu parašyti prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą muzikos mokykloje ir pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pažymą (Neįgalumo lygio pažymą) arba patvirtintą jo kopiją dėl neįgalumo lygio ir jo termino nustatymo.).

 

PASTABA! Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis už mokslą skaičiuojamas bendra tvarka.

 

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023-04-25 potvarkis Nr. M-117 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Už mokslą mokama pervedant pinigus į Šiaulių Dainų muzikos mokyklos sąskaitą:

Gavėjo pavadinimas: Šiaulių Dainų muzikos mokykla

Gavėjo sąskaita: LT074010044200897984

Gavėjo bankas: Luminor Bankas

Gavėjo kodas: 191819380

Mokėjimo paskirtis: Mokinio(-ės) vardas, pavardė, mokestis už mokslą, mokėtojo kodas.

Informacija atnaujinta — 2023-08-23 | << ATGAL

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2024 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
Accessibility