Priėmimas į įstaigą

 

Mokytis Šiaulių Dainų muzikos mokykloje priimami vaikai ir jaunuoliai nuo 5 iki 19 metų amžiaus.

Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-89 (atsisiųsti –> Aprašas  ).

 

Būsimų mokinių prašymai priimami nuo einamųjų metų balandžio 1 d. 

Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia prašymą (atsisiųsti prašymo formą -> Prašymas) ir užpildytą atneša į mokyklą adresu: Dainų g. 26, Šiauliai arba su parašu atsiunčia elektroniniu paštu: dumm@splius.lt.

ARBA

Užpildo elektroninę prašymo formą internete (pildant prašymą šiuo būdu, parašo nereikia). Prašymo nuoroda pildymui internete -> Elektroninė prašymo forma

 

Mokinių priėmimas naujiems mokslo metams vyksta gegužės mėnesio pabaigoje. Į likusias laisvas vietas papildomas mokinių priėmimas organizuojamas rugsėjo mėnesio pradžioje. Tikslios mokinių priėmimo datos skelbiamos mokyklos interneto svetainėje ir mokyklos Facebook puslapyje prieš stojamuosius.

 

Priimant į mokyklos pradinio ugdymo 1-ą klasę, atliekamas priimamų asmenų muzikinių gebėjimų (muzikinės klausos, balso, ritmo pojūčio ir kt.) patikrinimas.

6 metų vaikučiams muzikinių gebėjimų patikrinimo nebus, parašius prašymą, informaciją pateiksime Jūsų nurodytais kontaktais.

Į kitas mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo klases, esant laisvoms vietoms, priimami mokiniai, pateikę pažymą apie mokymosi pasiekimus panašaus profilio mokykloje.

 

Priimamo asmens muzikinių gebėjimų patikrinimą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta stojančiųjų gebėjimų patikrinimo komisija.

 

Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

 

Informacija teikiama tel.  (8 41) 55 27 78 (raštinė), (8 41) 55 27 57 (pavaduotoja ugdymui), elektroniniu paštu: dumm@splius.lt

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2023-04-06 | << ATGAL

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2024 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
Accessibility