Istorija ir tradicijos

Istorija

Šiaulių Dainų muzikos mokykla įsteigta 1992 m. rugsėjo 1 d., buvusiose lopšelio-darželio patalpose, prieš tai buvusi Šiaulių miesto vaikų muzikos mokykla. Nuo įsteigimo pradžios iki 2014 m. mokykla vadinosi Šiaulių 2-aja muzikos mokykla, nuo 2014 m. – Šiaulių Dainų muzikos mokykla. Mokyklai nuo įkūrimo dienos vadovavo direktorius Algimantas Zakaras ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valerija Dovydaitienė. Jiems ir teko visi mokyklos kūrimosi, plėtimo bei mokinių ir mokytojų formavimo rūpesčiai. Pirmuosius savarankiško darbo metus pradėjo 15 mokytojų: Rimantas Alejūnas, Lora Andriuškienė, Danutė Ambraziūnienė, Eugenija Balvočienė, Jonas Balvočius, Liudmila Berezniak, Valentina Dobykina, Janina Fokienė, Romualdas Gaubas, Rūta Gulbinienė, Silvestra Laumakytė, Vilija Laurutienė, Sigita Peleckienė, Jelena Savickaja, Irena Savickienė. Mokėsi 129 mokiniai.

Mokykloje buvo tik 3 skyriai: fortepijono, styginių instrumentų ir lietuvių liaudies instrumentų. Pirmoje laidoje (1993 m.) mokyklos baigimo pažymėjimai buvo įteikti penkiems absolventams. Vėliau nuo 1994 metų mokykloje suskambėjo nauji, dar negirdėti pučiamųjų instrumentų, birbynės garsai, atidarytas berniukų chorinio dainavimo skyrius, vėliau chorinio dainavimo specialybė.

Šiuo metu mokykloje veikia 8 skyriai: fortepijono, antrojo instrumento (fortepijonas), styginių instrumentų, lietuvių liaudies instrumentų, akordeono, pučiamųjų instrumentų ir teorinių disciplinų. Mokykloje yra susikūrę 6 meniniai kolektyvai: styginių instrumentų orkestras (vadovė Alma Balčiūnaitė), lietuvių liaudies instrumentų orkestras, pelnęs 2009 metų Lietuvos kultūros centro nominaciją „Aukso paukštė“ (vadovai Lora Andriuškienė ir Darius Daknys), akordeonistų orkestras (vadovas Linas Onaitis), pučiamųjų instrumentų orkestras, pelnęs 2011 metų Lietuvos kultūros centro „Aukso paukštės“ nominaciją „Naujai suspindusi žvaigždė“ (vadovas Anatolijus Kavaliauskis) bei chorinio dainavimo specialybės jaunučių ir jaunių chorai (vadovė Eugenija Balvočienė).

Šiuo metu mokykloje mokosi 334 mokinių, dirba 38 mokytojai. Mokykla jau yra išleidusi 865 absolventų. Nuo 2010 iki 2018 metų mokyklai vadovavo direktorius Algirdas Navickas. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. mokykloje laikinai direktoriaus pareigas ėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valerija Dovydaitienė. Nuo 2020 m. sausio 1 d. mokyklai vadovauja direktorė Florina Varkalienė. Mokyklos gyvavimo laikotarpiu susiformavo tokios tradicijos kaip: naujų mokslo metų atidarymo šventė, muzikų dienos, mokytojų dienos šventės, kalėdiniai vakarai, pažintiniai koncertai, buvusių mokinių koncertai „Sugrįžimai“, mokinių ir mokytojų koncertai mokinių tėveliams ir miesto visuomenei bei susitikimai su įžymiais Respublikos atlikėjais. Mokiniai dalyvauja įvairiuose zoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, kuriuose pelno laureatų ir diplomantų vardus, taip pat dalyvauja ir respublikinėse moksleivių dainų šventėse. Dvi mokinės yra pelniusios Karalienės Mortos premijas: Ramunė Grakauskaitė (mokyt. Sigita Zemitaitė 1994 m.), Lina Gorskytė (mokyt. Lora Andriuškienė 1996 m.), o Živinas Adomaitis 2007 m. tapo Karalienės Mortos premijos diplomantu (mokyt. Petras Kryžanauskas).

Misija

  • Atskleisti ir plėtoti ugdytinių meninius, muzikinius gebėjimus, ugdyti kūrybiškumą, suteikti dalykines ir bendrąsias kompetencijas prisidėti prie šalies muzikinės kultūros puoselėjimo.

Vizija

Šiaulių Dainų muzikos mokykla –moderni, patraukli, kūrybiška, ieškanti inovacijų, vis atsinaujinanti, prisitaikanti prie besikeičiančios visuomenės muzikos mokykla.

Tikslai

  • Ugdyti bei skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, gebėjimą produktyviai leisti laisvalaikį, plėsti muzikinį akiratį.
  • Kelti mokytojų dalykinę kvalifikaciją, tobulinti darbo metodus.
  • Pagerinti mokyklos materialinę bazę.
  • Tobulinti muzikinio ugdymo procesą.
Informacija atnaujinta — 2022-11-25 | << ATGAL

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2024 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
Accessibility