Vykdomos programos

  • Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa (1-2 metai)
  • Pradinio muzikinio ugdymo programa (4 metai)
  • Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (4 metai)
  • Kryptingo muzikinio ugdymo programa (4 metai)
  • Vaikų muzikinės saviraiškos ugdymo programa (4 metai)
  • Jaunimo (nuo 13 iki 19 metų) muzikinės saviraiškos ugdymo programa (4 metai)

Į ankstyvojo muzikinio ugdymo klasę priimami 5-6 metų amžiaus vaikai. Jie ruošiami 1 klasei. Mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą ir išlaikę keliamuosius egzaminus gali toliau mokytis pagal pagrindinio muzikinio ugdymo programą. Baigusiems pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami mokyklos baigimo Švietimo ir mokslo ministerijos pažymėjimai.
Baigusieji mokyklą, pageidaujantys toliau groti ar dainuoti mokyklos meniniuose kolektyvuose, gali mokytis pagal kryptingo muzikinio ugdymo programą.
Vaikų muzikinės saviraiškos programą gali rinktis baigusieji pradinio muzikinio ugdymo programą. Baigusiems šią programą mokiniams išduodami mokyklos baigimo pažymėjimai.
Jaunimo muzikinės saviraiškos ugdymo programa yra skirta jaunimui nuo 13 iki 19 metų nesimokiusiems muzikos mokykloje arba nutraukusiems mokslus muzikos mokykloje. Baigusiems šią programą mokiniams išduodami mokyklos baigimo pažymėjimai.

 


Informacija atnaujinta — 2017-02-01 | << ATGAL

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorius – Algirdas Navickas

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2018 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
NEĮGALIESIEMS