UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PATIRTYS

2021 m. vasario 9 d. Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje virtualioje ZOOM platformoje vyko diskusija „Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu patirtys“, kurios iniciatorė ir organizatorė  1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Vedeckienė, tikslu pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti pasiekimus bei stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Dalyvavo Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos, Šiaulių Dainų muzikos mokyklos, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos, Kuršėnų meno mokyklos vadovai, fortepijono, tautinių instrumentų (kanklės), tautinių instrumentų (akordeono), styginių, pučiamųjų instrumentų, teorinio, chorinio dainavimo skyrių metodinių grupių pedagogai.

Diskusijos vyko sekcijomis, kurios buvo pasiskirsčiusios pagal skyrių metodines grupes, sekcijų moderatoriai – Šiaulių 1 –osios muzikos mokyklos metodinės grupės pirmininkai, o pučiamųjų instrumentų skyriaus metodinės grupės moderatorius buvo mūsų mokyklos mokytojas Anatolijus Kavaliauskis.

Iš viso diskusijose dalyvavo 80 pedagogų, iš jų mūsų mokyklos 20 pedagogų:

Jovita Vengrienė, Ona Alejūnienė, Jūratė Narvilienė, Audronė Baranauskienė, Alma Balčiūnaitė, Rimantas Alejūnas, Asta Pukienė, Lora Andriuškienė, Darius Daknys, Janina Mažonaitė, Zita Bružienė, Danguolė Jankevičienė, Linas Onaitis, Petras Kryžanauskas, Jūratė Rastaitienė, Karolis Pukinskis, Algirdas Bružas, Eugenija Balvočienė, Roma Brazienė ir Asta Jablonskienė. Mūsų mokyklos mokytojai pasidalino savo patirtimi apie nuotolinį darbą, aktyviai dalyvavo diskusijose.

Kai užsidaro durys, atsiveria langai  reflektuodamas į diskusiją sakė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktorius Vygintas Ališauskas. Nuotolinio ugdymo kontekste gimusi neįkainojama patirtis prašosi tąsos. Nesvarbu kokios grėsmės mus pasitiks, būkime pasiruošę jas priimti. Dirbame dėl mūsų ateities – vaikų.

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2021 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
NEĮGALIESIEMS