Tėvelių dėmesiui!

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A-1307 ,, Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. A-503 ,,Dėl atlyginimo už Šiaulių misto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  9,4 papunkčio ,,jeigu Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas ir (ar) ekstremalioji situacija ir einamąjį mėnesį ugdymo procesas švietimo ir sporto įstaigose privalomai sustabdytas daugiau nei 15 kalendorinių dienų“ už rugsėjo mėnesio ugdymo procesą apmokėjimas privalomas, o dėl spalio sekite informaciją.

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2021 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
NEĮGALIESIEMS