Darbuotojai

Administracija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas

Valerija Dovydaitienė

III-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija

Tel. (8 41)  55 27 57

Mob. tel. —

El. paštas valerija.d@splius.lt

Gyvenimo aprašymas (prisegti)
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjas

Jonas Dovydaitis

Tel.  (8 41)  55 27 78

El. paštas —-

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Sekretorė-administratorė

Rita Lendraitytė-Gudelė

Tel.  (8 41)  55 27 78

El. paštas dumm@splius.lt

Sekretoriaus-administratoriaus pareigybės aprašymas

Vyr. buhalterė

Rasa Šeškienė

Tel. (8 41) 38 64 79

El. paštas —-

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Mokytojai

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Rimantas Alejūnas Smuiko specialybės mokytojas Vyr. mokytojas
Ona Alejūnienė Fortepijono specialybės mokytoja,
koncertmeisterė
Vyr. mokytoja,
vyr. koncertmeisterė
Irena Alejūnienė Fortepijono specialybės mokytoja Mokytoja
Danutė Ambraziūnienė Smuiko specialybės mokytoja Vyr. mokytoja
Lora Andriuškienė Kanklių specialybės mokytoja Mokytoja ekspertė
Marius Atstopas Gitaros specialybės mokytojas Vyr. mokytojas
Olga Avdejeva Fortepijono specialybės mokytoja,
koncertmeisterė
Mokytoja metodininkė,
koncertmeisterė metodininkė
Alma Balčiūnaitė Smuiko specialybės mokytoja Mokytoja metodininkė
Eugenija Balvočienė Chorinio dainavimo specialybės,
solfedžio mokytoja
Mokytoja metodininkė
Audronė Baranauskienė Fortepijono specialybės mokytoja Vyr. mokytoja
Andrius Bartulis Tūbos specialybės mokytojas Mokytojas
Roma Brazienė Muzikos rašto ir kultūros pažinimo,
solfedžio mokytoja
Mokytoja metodininkė
Algirdas Bružas Muzikos istorijos, kompozicijos,
solfedžio mokytojas
Mokytojas metodininkas
Zita Bružienė Akordeono specialybės mokytoja Vyr. mokytoja
Gediminas Brūzga Saksofono specialybės mokytojas Mokytojas
Andromeda Daknienė Fortepijono specialybės mokytoja Vyr. mokytoja
Darius Daknys Birbynės specialybės mokytojas Mokytojas ekspertas
Gedvydas Daugėla Mušamųjų instrumentų specialybės mokytojas Vyr. mokytojas
Janina Fokienė Smuiko specialybės mokytoja Vyr. mokytoja
Romualdas Gaubas Gitaros specialybės mokytojas Vyr. mokytojas
Natalija Gurvič Fortepijono specialybės mokytoja Mokytoja metodininkė
Asta Jablonskienė Muzikos rašto ir kultūros pažinimo,
solfedžio mokytoja
Vyr. mokytoja
Danguolė Jankevičienė Akordeono specialybės mokytoja Mokytoja metodininkė
Sigita Jarašienė Fortepijono specialybės mokytoja Vyr. mokytoja
Gediminas Kalinas Fortepijono specialybės mokytojas Vyr. mokytojas
Anatolijus Kavaliauskis Trimito, trombono specialybės mokytojas Mokytojas ekspertas
Elvina Kančauskienė Violončelės specialybės mokytoja Mokytoja
Petras Kryžanauskas Klarneto, saksofono specialybės mokytojas Mokytojas metodininkas
Silvestra Laumakytė Fortepijono  specialybės mokytoja Vyr. mokytoja
Regina Marozienė Kanklių specialybės mokytoja Mokytoja ekspertė
Janina Mažonaitė Akordeono specialybės mokytoja Mokytoja
Jūratė Narvilienė Fortepijono specialybės mokytoja,
koncertmeisterė
Vyr. mokytoja,
koncertmeisterė metodininkė
Asta Novikovienė Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio,
fortepijono specialybės mokytoja
Vyr. mokytoja
Linas Onaitis Akordeono specialybės mokytojas Vyr. mokytojas
Laura Petkienė Kanklių specialybės mokytoja Mokytoja
Andrej Pliaskin Gitaros specialybės mokytojas Mokytojas
Asta Pukienė Smuiko specialybės mokytoja Vyr. mokytoja
Karolis Pukinskis Trimito specialybės mokytojas Mokytojas
Jūratė Rastaitienė Fleitos specialybės mokytoja Mokytoja metodininkė
Ilona Slabovienė Fortepijono specialybės mokytoja Vyr. mokytoja
Arūnas Stankus Bosinės gitaros mokytojas Mokytojas metodininkas
Irina Tautkuvienė Koncertmeisterė Mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė
Dainora Tiškevičienė Fortepijono specialybės mokytoja Vyr. mokytoja
Virginijus Vaičiūnas Mušamųjų instrumentų specialybės mokytojas Mokytojas
Regina Vaišnorienė Kanklių specialybės mokytoja Mokytoja ekspertė
Jovita Vengrienė Fortepijono specialybės mokytoja,
koncertmeisterė
Mokytoja metodininkė,
koncertmeisterė metodininkė
Sigita Zemitaitė Smuiko specialybės mokytoja Mokytoja ekspertė
Milda Žiupsnienė Fortepijono specialybės mokytoja, koncertmeisterė Vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė
Vitolis Žukas Koncertmeisteris mokytojas

 

Mokytojo pareigybės aprašymas

 

Darbuotojai

 • Rita Lendraitytė-Gudelė – apskaitininkė
 • Andromeda Daknienė – bibliotekininkė
 • Žydronė Stanienė – renginių organizatorė
 • Gediminas Vileikis – kompiuterių technikas
 • Rimantas Alejūnas – muzikos instrumentų derintojas
 • Danutė Venckuvienė – rūbininkė-budėtoja
 • Irena Mingilienė – rūbininkė-budėtoja
 • Virginija Sutkienė – valytoja
 • Danutė Glemžienė – valytoja
 • Aldona Paulauskienė – valytoja, kiemsargė
 • Benius Savickas – darbininkas, kiemsargis
 • Juozapas Žiauberis – sargas
 • Irena Kriaučiūnienė  – sargė
 • Arvidas Venckus – sargas
 • Algimantas Babrauskis – sargas
 • Kęstutis Paulauskas – sargas

 

Apskaitininko pareigybės aprašymas

Bibliotekininko pareigybės aprašymas

Renginių organizatoriaus pareigybės aprašymas

Kompiuterių techniko pareigybės aprašymas

Muzikos instrumentų derintojo pareigybės aprašymas

Rūbininko-budėtojo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

Sargo pareigybės aprašymas

Mokyklos taryba

 • Darius Daknys – pirmininkas
 • Andromeda Daknienė – bibliotekininkė
 • Algirdas Bružas – mokytojas
 • Ingrida Donielienė – tėvų atstovė
 • Virgilija Augutienė – tėvų atstovė
Informacija atnaujinta — 2018-09-06 | << ATGAL

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorius – Algirdas Navickas

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2018 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
NEĮGALIESIEMS