Darbuotojai

Administracija

Direktoriaus pareigybės aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas

Valerija Dovydaitienė

 

III-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija

Tel. (8 41)  55 27 57

Mob. tel. —

El. paštas valerija.d@splius.lt

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

 

Ūkio dalies vedėjas

Jonas Dovydaitis

Tel.  (8 41)  55 27 78

El. paštas —-

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Sekretorė-administratorė

Rita Lendraitytė-Gudelė

Tel.  (8 41)  55 27 78

El. paštas dumm@splius.lt

Sekretoriaus-administratoriaus pareigybės aprašymas

Vyr. buhalterė

Rasa Šeškienė

Tel. (8 41) 38 64 79

El. paštas —-

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Mokytojai

Vardas, pavardė Pareigos
Rimantas Alejūnas Smuiko specialybės mokytojas
Ona Alejūnienė Fortepijono specialybės mokytoja,
koncertmeisterė
Irena Alejūnienė Fortepijono specialybės mokytoja
Danutė Ambraziūnienė Smuiko specialybės mokytoja
Lora Andriuškienė Kanklių specialybės mokytoja
Marius Atstopas Gitaros specialybės mokytojas
Olga Avdejeva Fortepijono specialybės mokytoja,
koncertmeisterė
Alma Balčiūnaitė Smuiko specialybės mokytoja
Eugenija Balvočienė Chorinio dainavimo specialybės,
solfedžio mokytoja
Audronė Baranauskienė Fortepijono specialybės mokytoja
Andrius Bartulis Tūbos specialybės mokytojas
Roma Brazienė Muzikos rašto ir kultūros pažinimo,
solfedžio mokytoja
Algirdas Bružas Muzikos istorijos, kompozicijos,
solfedžio mokytojas
Zita Bružienė Akordeono specialybės mokytoja
Gediminas Brūzga Saksofono specialybės mokytojas
Andromeda Daknienė Fortepijono specialybės mokytoja
Darius Daknys Birbynės specialybės mokytojas
Gedvydas Daugėla Mušamųjų instrumentų specialybės mokytojas
Janina Fokienė Smuiko specialybės mokytoja
Romualdas Gaubas Gitaros specialybės mokytojas
Natalija Gurvič Fortepijono specialybės mokytoja
Asta Jablonskienė Muzikos rašto ir kultūros pažinimo,
solfedžio mokytoja
Danguolė Jankevičienė Akordeono specialybės mokytoja
Sigita Jarašienė Fortepijono specialybės mokytoja
Gediminas Kalinas Fortepijono specialybės mokytojas
Anatolijus Kavaliauskis Trimito, trombono specialybės mokytojas
Elvina Kančauskienė Violončelės specialybės mokytoja
Petras Kryžanauskas Klarneto, saksofono specialybės mokytojas
Silvestra Laumakytė Fortepijono  specialybės mokytoja
Regina Marozienė Kanklių specialybės mokytoja
Janina Mažonaitė Akordeono specialybės mokytoja
Jūratė Narvilienė Fortepijono specialybės mokytoja,
koncertmeisterė
Asta Novikovienė Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio,
fortepijono specialybės mokytoja
Linas Onaitis Akordeono specialybės mokytojas
Laura Petkienė Kanklių specialybės mokytoja
Andrej Pliaskin Gitaros specialybės mokytojas
Asta Pukienė Smuiko specialybės mokytoja
Karolis Pukinskis Trimito specialybės mokytojas
Jūratė Rastaitienė Fleitos specialybės mokytoja
Ilona Slabovienė Fortepijono specialybės mokytoja
Arūnas Stankus Bosinės gitaros mokytojas
Irina Tautkuvienė Koncertmeisterė
Dainora Tiškevičienė Fortepijono specialybės mokytoja
Virginijus Vaičiūnas Mušamųjų instrumentų specialybės mokytojas
Regina Vaišnorienė Kanklių specialybės mokytoja
Jovita Vengrienė Fortepijono specialybės mokytoja,
koncertmeisterė
Sigita Zemitaitė Smuiko specialybės mokytoja
Milda Žiupsnienė Fortepijono specialybės mokytoja, koncertmeisterė
Vitolis Žukas Koncertmeisteris

 

Mokytojų pareigybių aprašymai

 

Darbuotojai

 • Rita Lendraitytė-Gudelė – apskaitininkė
 • Andromeda Daknienė – bibliotekininkė
 • Žydronė Stanienė – renginių organizatorė
 • Gediminas Vileikis – kompiuterių technikas
 • Rimantas Alejūnas – muzikos instrumentų derintojas
 • Danutė Venckuvienė – rūbininkė-budėtoja
 • Irena Mingilienė – rūbininkė-budėtoja
 • Virginija Sutkienė – valytoja
 • Danutė Glemžienė – valytoja
 • Aldona Paulauskienė – valytoja, kiemsargė
 • Benius Savickas – darbininkas, kiemsargis
 • Juozapas Žiauberis – sargas
 • Irena Kriaučiūnienė  – sargė
 • Arvidas Venckus – sargas
 • Algimantas Babrauskis – sargas
 • Kęstutis Paulauskas – sargas

 

Apskaitininko pareigybės aprašymas

Bibliotekininko pareigybės aprašymas

Renginių organizatoriaus pareigybės aprašymas

Kompiuterių techniko pareigybės aprašymas

Muzikos instrumentų derintojo pareigybės aprašymas

Rūbininko-budėtojo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

Sargo pareigybės aprašymas

 

Mokyklos taryba

 • Darius Daknys – pirmininkas, mokytojas
 • Andromeda Daknienė – bibliotekininkė
 • Algirdas Bružas – mokytojas
 • Ingrida Donielienė – tėvų atstovė
 • Virgilija Augutienė – tėvų atstovė

 

Darbo taryba

 • Algirdas Bružas – pirmininkas, mokytojas
 • Lora Andriuškienė – mokytoja
 • Sigita Zemitaitė – mokytoja
Informacija atnaujinta — 2018-11-27 | << ATGAL

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2019 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
NEĮGALIESIEMS